رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 22/08/1398
  • الأربعاء 16/03/1441
  • Wednesday 13/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی رنگ و رزین
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

26 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

59 روز مانده تا شروع

50 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار کانون تبلیغات توسعه

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته