رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 01/07/1397
  • الأحد 13/01/1440
  • Sunday 23/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی رنگ و رزین
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیشگامان میعاد وحدت

51 روز مانده تا شروع

122 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار

129 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس

پایان یافته

پایان یافته