رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی صوتی تصویری، دوربین

155 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

127 روز مانده تا شروع

111 روز مانده تا شروع

111 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

56 روز مانده تا شروع

153 روز مانده تا شروع

104 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

127 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

139 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مدیران بین الملل ماهکوه

7 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

118 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: تانا گروپ

126 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع