رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 04/11/1396
  • الأربعاء 08/05/1439
  • Wednesday 24/01/2018
نمایشگاههای دسته بندی صوتی تصویری، دوربین

273 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

پایان یافته

پایان یافته

153 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران

پایان یافته

34 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت کاسپین تجارت

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

12 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته

21 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت کاسپین تجارت

پایان یافته