رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی صوتی تصویری، دوربین

پایان یافته

205 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

189 روز مانده تا شروع

168 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

205 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

112 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

161 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

133 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

136 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

175 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

124 روز مانده تا شروع

78 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم فتح زاده، خانم محبوبی، خانم محمدزاده

پایان یافته