رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 01/01/1398
  • الخميس 15/07/1440
  • Thursday 21/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی صوتی تصویری، دوربین
زمان: دي 1398
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

298 روز مانده تا شروع

130 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

26 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

247 روز مانده تا شروع

188 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نور برکات آسمان و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت‌ نمایشگاهی شادرمن شمال

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته

پایان یافته