رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی صوتی تصویری، دوربین

172 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نور برکات آسمان و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

37 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

27 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

6 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

20 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت‌ نمایشگاهی شادرمن شمال

پایان یافته

25 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

در حال برگزاری

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

19 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مدبران بین الملل ماهکوه

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت آرمان معاصر

46 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته