رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی صوتی تصویری، دوربین
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

104 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

95 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

67 روز مانده تا شروع

51 روز مانده تا شروع

51 روز مانده تا شروع

پایان یافته

32 روز مانده تا شروع

93 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع

67 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

79 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مدبران بین الملل ماهکوه

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

58 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: تانا گروپ

66 روز مانده تا شروع