رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/08/1398
  • الأربعاء 24/02/1441
  • Wednesday 23/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی سنگ، کاشی، سرامیک
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های تخته ارکان

12 روز مانده تا شروع

پایان یافته

125 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

16 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم مرادی

41 روز مانده تا شروع

314 روز مانده تا شروع

230 روز مانده تا شروع

104 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ

پایان یافته

25 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: برگزار کننده ای یافت نشد

پایان یافته

پایان یافته

42 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

42 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی هفتواد

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

40 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی صنعت و بازرگانی استان یزد

54 روز مانده تا شروع

43 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

20 روز مانده تا شروع