رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی سنگ، کاشی، سرامیک

222 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی یکتا سنگ

103 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

187 روز مانده تا شروع

144 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

39 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع

90 روز مانده تا شروع

160 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی هفتواد

61 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

158 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی صنعت و بازرگانی استان یزد

172 روز مانده تا شروع

162 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

216 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

40 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: پویا نگار سرام پارسیان

3 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

31 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی مهر خلیج فارس

پایان یافته

194 روز مانده تا شروع

138 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

3 روز مانده تا شروع