رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 29/01/1398
  • الخميس 13/08/1440
  • Thursday 18/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی سنگ، کاشی، سرامیک
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

228 روز مانده تا شروع

232 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

196 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

110 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: پویا نگار سرام پارسیان

72 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری

68 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

101 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی مهر خلیج فارس

پایان یافته

264 روز مانده تا شروع

208 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

71 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

112 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

112 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

4 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: رستاک پادویژن

13 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: IFP GROUP

11 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

55 روز مانده تا شروع