رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 23/09/1397
  • الجمعة 06/04/1440
  • Friday 14/12/2018
نمایشگاههای دسته بندی سنگ، کاشی، سرامیک

136 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

59 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع

270 روز مانده تا شروع

283 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت اکسپو پارس

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاههای دائمی و بین المللی

32 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

12 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی قصر کویر

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: .

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

در حال برگزاری
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان گیلان

12 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

60 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته