رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 28/11/1397
  • الأحد 12/06/1440
  • Sunday 17/02/2019
نمایشگاههای دسته بندی سنگ، کاشی، سرامیک

128 روز مانده تا شروع

161 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی مهر خلیج فارس

پایان یافته

324 روز مانده تا شروع

268 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

132 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

172 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

172 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

212 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

64 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: رستاک پادویژن

73 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: IFP GROUP/مسوول برگزاری: حسین زاده

71 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

115 روز مانده تا شروع

پایان یافته

205 روز مانده تا شروع

218 روز مانده تا شروع

10 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته