نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان Build Asia کراچی پاکستان 2017

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 03/08/1399
  • السبت 08/03/1442
  • Saturday 24/10/2020
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان Build Asia کراچی پاکستان 2017
1159 نفر
نمایشگاه ساختمان کراچی پاکستان 2017
1039 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
دوشنبه 96/09/27 (12/18/2017)
تاریخ پایان:
چهارشنبه 96/09/29 (12/20/2017)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
21912651 آقای آملی
برگزار کننده
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران
21912651 آقای آملی
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی کراچی ( پاکستان)
آدرس: Trade Development Authority of Pakistan 3rd Floor, Block A, Finance & Trade Centre P.O. Box No. 1293, Shahrah-e-Faisal, Karachi 75200 Pakistan.
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه