نمایشگاه و کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat) تهران 96 ششمین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/08/1400
  • الجمعة 23/03/1443
  • Friday 29/10/2021
نمایشگاه و کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat) تهران 96 ششمین دوره
1571 نفر
نمایشگاه و کنفرانس مهندسی مواد و متالورژی 96
1461 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
شنبه 96/08/06 (10/28/2017)
تاریخ پایان:
يكشنبه 96/08/07 (10/29/2017)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
021-88308626
برگزار کننده
021-88308626
info@imatconf.com
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: هتل المپیک تهران
آدرس: جنب درب غربی استاديوم آزادی
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه