رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
نمایشگاه تجهیزات توانبخشی، فیزیوتراپی و صنایع وابسته شهر آفتاب تهران 96 اولین دوره
1549 نفر
نمایشگاه تجهیزات توانبخشی و  فیزیوتراپی شهر آفتاب تهران 96
606 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
سه شنبه 96/01/01 (03/21/2017)
تاریخ پایان:
سه شنبه 96/01/01 (03/21/2017)
زمان بازدید:
10 الی 17
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
22566076-88547330
فکس:
88547330
برگزار کننده
شرکت ره پویان سینا پارس
22566076-88547330
info@rspfair.com
محل برگزاری: محل نمایشگاهی شهر آفتاب
آدرس: اتوبان خلیج فارسکیلومتر 10مجاور مرقد مطهر امام خمینی (ره)
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه