رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/09/1397
  • الثلاثاء 10/04/1440
  • Tuesday 18/12/2018
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان BIG Show مسقط عمان 2018
1776 نفر
نمایشگاه ساختمان مسقط عمان 2018
279 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
دوشنبه 96/12/21 (03/12/2018)
تاریخ پایان:
چهارشنبه 96/12/23 (03/14/2018)
زمان بازدید:
11 الی 21
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
21912905 خانم فرشیدفر
فکس:
22662684
برگزار کننده
21912905 خانم فرشیدفر
bigshow@omanexpo.com
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مسقط (عمان)
آدرس: Oman Convention & Exhibition Center، Al Irfan, Airport
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه