رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/11/1398
  • الأربعاء 27/05/1441
  • Wednesday 22/01/2020
کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت مازندران 96 دوازدهمین دوره
683 نفر
کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت مازندران 96 دوازدهمین دوره
735 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
سه شنبه 96/10/26 (01/16/2018)
تاریخ پایان:
چهارشنبه 96/10/27 (01/17/2018)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
011-34552010
برگزار کننده
دانشگاه علم و فناوری مازندران/مسئول : سرکار خانم رضایی روش
011-34552010
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: یافت نشد
آدرس: یافت نشد
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه