رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/04/1397
  • الجمعة 08/11/1439
  • Friday 20/07/2018
فرمها
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
شرکت کنندگان
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
اخبار مرتبط
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
نمایشگاه چوبینه بانی هارمونیک سنتر کرج 96 اولین دوره
511 نفر
نمایشگاه چوبینه بانی کرج 96 اولین دوره
255 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
پنجشنبه 96/08/11 (11/02/2017)
تاریخ پایان:
سه شنبه 96/08/16 (11/07/2017)
زمان بازدید:
9:30 الی 21/جمعه 10 الی 14
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
026-32828300
برگزار کننده
026-32828300
اشتراک گذاری رخداد
محل برگزاری: یافت نشد
آدرس: یافت نشد
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه