رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 03/11/1398
  • الخميس 28/05/1441
  • Thursday 23/01/2020
نمایشگاه لوازم خانگی، سیستم های صوتی و تصویری، لوازم و تجهیزات آشپزخانه ساری 96 اولین دوره
1278 نفر
نمایشگاه لوازم خانگی، سیستم های صوتی و تصویری، لوازم و تجهیزات آشپزخانه ساری 96 اولین دوره
726 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
دوشنبه 96/11/02 (01/22/2018)
تاریخ پایان:
جمعه 96/11/06 (01/26/2018)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
برگزار کننده
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد