رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 27/05/1397
  • السبت 07/12/1439
  • Saturday 18/08/2018
فرمها
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
شرکت کنندگان
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
اخبار مرتبط
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و دامپزشکی ارومیه 96 نهمین دوره
265 نفر
نمایشگاه دام و طیور، آبزیان و دامپزشکی ارومیه 96
466 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
شنبه 96/02/16 (05/06/2017)
تاریخ پایان:
سه شنبه 96/02/19 (05/09/2017)
زمان بازدید:
16 الی 22
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
044-33374064-65
فکس:
044-33370205-6
برگزار کننده
044-33374064-65
exhibition@urmiafair.com
اشتراک گذاری رخداد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی ارومیه
آدرس: پارک جنگلی ارومیه در بام شهر
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه