رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاه تکنولوژی های زیر ساخت کشاورزی تهران 97 اولین دوره
809 نفر
نمایشگاه تکنولوژی های زیر ساخت کشاورزی تهران 97
309 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
چهارشنبه 97/01/01 (03/21/2018)
تاریخ پایان:
چهارشنبه 97/01/01 (03/21/2018)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-66946250-4
برگزار کننده
موسسه نشرآوران اقتصاد سبز
021-66946250-4
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد