رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 26/10/1397
  • الأربعاء 10/05/1440
  • Wednesday 16/01/2019
نمایشگاه عفاف و حجاب قزوین 97
241 نفر
نمایشگاه عفاف و حجاب قزوین 97
187 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
دوشنبه 97/04/18 (07/09/2018)
تاریخ پایان:
جمعه 97/04/22 (07/13/2018)
زمان بازدید:
16 الی 22
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
028-33695904
فکس:
028-33695900-33695907
برگزار کننده
شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین
028-33695904
qazvinfairs@gmail.com
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد