نمایشگاه بین المللی کتاب کودک BOLOGNA CHILDRENS BOOKFAIR بولونیا ایتالیا 2019

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 17/05/1399
  • الجمعة 18/12/1441
  • Friday 07/08/2020
نمایشگاه بین المللی کتاب کودک BOLOGNA CHILDRENS BOOKFAIR بولونیا ایتالیا 2019
600 نفر
نمایشگاه کتاب کودک BOLOGNA CHILDRENS BOOKFAIR بولونیا ایتالیا 2019
491 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
دوشنبه 98/01/12 (04/01/2019)
تاریخ پایان:
پنجشنبه 98/01/15 (04/04/2019)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
برگزار کننده
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی بولونیا (ایتالیا)
آدرس: Via della Fiera, 20, 40127 Bologna, Italy
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه