نمایشگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت شیراز 98

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/02/1400
  • الأربعاء 10/09/1442
  • Wednesday 21/04/2021
نمایشگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت شیراز 98
1883 نفر
نمایشگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت شیراز 98
571 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
چهارشنبه 98/07/03 (09/25/2019)
تاریخ پایان:
شنبه 98/07/06 (09/28/2019)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
071-32302111 / 09170552480
فکس:
071-36200047
برگزار کننده
شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار
071-32302111 / 09170552480
info@farsfair.ir
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز
آدرس: شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه