نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز 1400 نهمین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/11/1400
  • الأحد 20/06/1443
  • Sunday 23/01/2022
نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز 1400 نهمین دوره
3829 نفر
نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز 1400 نهمین دوره
9 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
سه شنبه 00/10/21 (01/11/2022)
تاریخ پایان:
جمعه 00/10/24 (01/14/2022)
زمان بازدید:
16 الی 21
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
02122924526
فکس:
02122910339
برگزار کننده
شرکت پيشرو مبتكران چيستا
02122924526
.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز
آدرس: شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه