رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 21/09/1398
  • الخميس 15/04/1441
  • Thursday 12/12/2019
نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار اصفهان 98 اولین دوره
1585 نفر
نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار اصفهان 98
125 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
چهارشنبه 98/05/16 (08/07/2019)
تاریخ پایان:
شنبه 98/05/19 (08/10/2019)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
031-36283929
برگزار کننده
مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان
031-36283929
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان
آدرس: اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه