نمایشگاه مواد غذایی ویژه ماه رمضان همدان 98 نوزدهمین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/02/1400
  • الأربعاء 10/09/1442
  • Wednesday 21/04/2021
نمایشگاه مواد غذایی ویژه ماه رمضان همدان 98 نوزدهمین دوره
1383 نفر
نمایشگاه مواد غذایی ویژه ماه رمضان همدان 98
715 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
چهارشنبه 98/02/11 (05/01/2019)
تاریخ پایان:
سه شنبه 98/02/17 (05/07/2019)
زمان بازدید:
15:30 الی 21:30 / جمعه 10 الی 21:30
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
081-32545622
برگزار کننده
081-32545622
info@hamedanfair.ir
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی همدان
آدرس: میدان عاشورا شهر همدان
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه