رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی هتل المپیک تهران 98 نهمین دوره
1000 نفر
•نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی هتل المپیک تهران، به سال آینده موکول شد.
نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی هتل المپیک تهران 98
149 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
پنجشنبه 98/01/01 (03/21/2019)
تاریخ پایان:
پنجشنبه 98/01/01 (03/21/2019)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
021-66123532
فکس:
021-66420231
برگزار کننده
021-66123532
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد