نمایشگاه بین المللی و کنفرانس نفت و گاز (POGEE) کراچی پاکستان 2019

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 03/08/1399
  • السبت 08/03/1442
  • Saturday 24/10/2020
نمایشگاه بین المللی و کنفرانس نفت و گاز (POGEE) کراچی پاکستان 2019
446 نفر
نمایشگاه و کنفرانس نفت و گاز (POGEE) کراچی پاکستان  2019
521 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
دوشنبه 98/02/30 (05/20/2019)
تاریخ پایان:
چهارشنبه 98/03/01 (05/22/2019)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
برگزار کننده
info@pogee.com.pk
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی کراچی ( پاکستان)
آدرس: Trade Development Authority of Pakistan 3rd Floor, Block A, Finance & Trade Centre P.O. Box No. 1293, Shahrah-e-Faisal, Karachi 75200 Pakistan.
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه