نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان 99 هجدهمین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 07/11/1399
  • الثلاثاء 13/06/1442
  • Tuesday 26/01/2021
نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان 99 هجدهمین دوره
4704 نفر
نمایشگاه دام، طیور و دامپزشکی اصفهان 99
214 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
سه شنبه 99/04/03 (06/23/2020)
تاریخ پایان:
جمعه 99/04/06 (06/26/2020)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-86031300/051-36158
فکس:
051-36158
برگزار کننده
کارشناس ثبت نام: خانم روشنی
021-86031300/051-36158
Roshani.epma@gmail.com
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان
آدرس: اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه