نمایشگاه بین المللی سنگ شویتو چین 2019

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 21/04/1399
  • السبت 21/11/1441
  • Saturday 11/07/2020
نمایشگاه بین المللی سنگ شویتو چین 2019
1126 نفر
نمایشگاه سنگ شویتو چین 2019
243 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
جمعه 98/08/17 (11/08/2019)
تاریخ پایان:
دوشنبه 98/08/20 (11/11/2019)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
09134632312 / 09128486007
فکس:
031-32612557
برگزار کننده
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
09134632312 / 09128486007
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شویتو(چین)
آدرس: 6N 3rd Ring Rd E, Chaoyang Qu, Beijing Shi, China, 100096
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه