رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 24/06/1398
  • الأحد 16/01/1441
  • Sunday 15/09/2019
جشنواره ملی پسته دامغان 98 ششمین دوره
462 نفر
جشنواره ملی پسته دامغان 98
19 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
يكشنبه 98/05/27 (08/18/2019)
تاریخ پایان:
سه شنبه 98/06/05 (08/27/2019)
زمان بازدید:
18 الی 24
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
023-35235088
فکس:
023-35232088
برگزار کننده
023-35235088
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد