نمایشگاه فروش بهاره اصفهان 98

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 21/04/1399
  • السبت 21/11/1441
  • Saturday 11/07/2020
نمایشگاه فروش بهاره اصفهان 98
1190 نفر
نمایشگاه  فروش بهاره اصفهان 98
124 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
چهارشنبه 98/12/14 (03/04/2020)
تاریخ پایان:
دوشنبه 98/12/19 (03/09/2020)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
031-32618001-6 / 09134632311
فکس:
031-35008
برگزار کننده
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
031-32618001-6 / 09134632311
info@isfahanfair.com
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان
آدرس: اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه