نمایشگاه ساخت داخل نفت گاز و پتروشیمی بازار تکنولوژی و نوآوری پارس جنوبی عسلویه 99 چهارمین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 07/09/1400
  • الأحد 23/04/1443
  • Sunday 28/11/2021
نمایشگاه ساخت داخل نفت گاز و پتروشیمی بازار تکنولوژی و نوآوری پارس جنوبی عسلویه 99 چهارمین دوره
4796 نفر
نمایشگاه ساخت داخل نفت گاز و پتروشیمی  بازار تکنولوژی و نوآوری پارس جنوبی عسلویه 99
319 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
يكشنبه 99/10/21 (01/10/2021)
تاریخ پایان:
چهارشنبه 99/10/24 (01/13/2021)
زمان بازدید:
9 الی 17
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۷۷-۳۳۳۲۰۰۱۷
فکس:
۰۲۱-۴۲۶۹۳۸۲۰
برگزار کننده
نفت تور
۰۷۷-۳۳۳۲۰۰۱۷
info@oiltour.ir
دسته بندیها:   آذر ماه  
محل برگزاری: محل نمایشگاهی عسلویه
آدرس:
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه