رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 09/01/1399
  • السبت 04/08/1441
  • Saturday 28/03/2020
نمایشگاه ساخت داخل نفت گاز و پتروشیمی بازار تکنولوژی و نوآوری پارس جنوبی عسلویه 99 چهارمین دوره
2227 نفر
نمایشگاه ساخت داخل نفت گاز و پتروشیمی  بازار تکنولوژی و نوآوری پارس جنوبی عسلویه 99
19 روز مانده تا شروع (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
پنجشنبه 99/01/28 (04/16/2020)
تاریخ پایان:
پنجشنبه 99/01/28 (04/16/2020)
زمان بازدید:
9 الی 17
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
۰۷۷-۳۳۳۲۰۰۱۷
فکس:
۰۲۱-۴۲۶۹۳۸۲۰
برگزار کننده
نفت تور
۰۷۷-۳۳۳۲۰۰۱۷
info@oiltour.ir
محل برگزاری: محل نمایشگاهی عسلویه
آدرس:
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه