نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان سنگاپور (BuildTech Asia) 2020

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 03/08/1399
  • السبت 08/03/1442
  • Saturday 24/10/2020
نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان سنگاپور (BuildTech Asia) 2020
687 نفر
نمایشگاه تکنولوژی ساختمان سنگاپور (BuildTech Asia) 2020
225 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
چهارشنبه 98/12/21 (03/11/2020)
تاریخ پایان:
جمعه 98/12/23 (03/13/2020)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
برگزار کننده
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی سنگاپور
آدرس: 2 Changi South Avenue 2 Singapore 486354
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه