نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توسعه صادرات ایران کیش 99 اولین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 03/08/1399
  • السبت 08/03/1442
  • Saturday 24/10/2020
نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توسعه صادرات ایران کیش 99 اولین دوره
1557 نفر
نمایشگاه بین المللی بازرگانی و توسعه صادرات ایران کیش 99 اولین دوره
12 روز مانده تا شروع (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
پنجشنبه 99/08/15 (11/05/2020)
تاریخ پایان:
شنبه 99/09/15 (12/05/2020)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
۰۶۱-۴۲۲۴۶۲۶۴/۴۲۲۴۶۲۶۵/۰۹۱۲۰۴۸۶۴11
فکس:
۰۶۱- ۴۲۲۴۶۲۶۴ تلفکس
برگزار کننده
شرکت نمایشگاههای بین المللی روناش
۰۶۱-۴۲۲۴۶۲۶۴/۴۲۲۴۶۲۶۵/۰۹۱۲۰۴۸۶۴11
ronashdez89@yahoo.com
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی کیش
آدرس: جزیره کیش،بلوار ساحل، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی کیش
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه