کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی دانشگاه شریف تهران 98 نهمین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 07/09/1400
  • الأحد 23/04/1443
  • Sunday 28/11/2021
کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی دانشگاه شریف تهران 98 نهمین دوره
2105 نفر
کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی دانشگاه شریف تهران 98 نهمین دوره
710 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
چهارشنبه 98/09/27 (12/18/2019)
تاریخ پایان:
پنجشنبه 98/09/28 (12/19/2019)
زمان بازدید:
8 الی 17
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
021-66028964-5
فکس:
021-660833360
برگزار کننده
دانشگاه صنعتی شریف
021-66028964-5
sgc2019@sharif.ir
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: محل نمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف
آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، سالن تربیت بدنی استاد جباری
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه