نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی، فناوری های مهندسی پزشکی و علوم شناختی تبریز 98 هفتمین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 03/08/1399
  • السبت 08/03/1442
  • Saturday 24/10/2020
نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی، فناوری های مهندسی پزشکی و علوم شناختی تبریز 98 هفتمین دوره
1458 نفر
نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی، فناوری های مهندسی پزشکی و علوم شناختی تبریز 98 هفتمین دوره
351 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
دوشنبه 98/08/13 (11/04/2019)
تاریخ پایان:
جمعه 98/08/17 (11/08/2019)
زمان بازدید:
15 الی 21
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
041-۳۳۲۰۲۴۳۵/۰۹۰۵۸۹۷۴۵۳۰
فکس:
041-۳۳۳۰۵۸۹۱
برگزار کننده
منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی
041-۳۳۲۰۲۴۳۵/۰۹۰۵۸۹۷۴۵۳۰
tabrizcoridor.info@iran.ir
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز
آدرس: تبریز، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه