نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید شیراز 98 اولین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 07/09/1400
  • الأحد 23/04/1443
  • Sunday 28/11/2021
نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید شیراز 98 اولین دوره
2013 نفر
نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید شیراز 98 اولین دوره
722 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
چهارشنبه 98/09/13 (12/04/2019)
تاریخ پایان:
شنبه 98/09/16 (12/07/2019)
زمان بازدید:
16 الی 21
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
32302111/071-32302211
فکس:
071-32361530
برگزار کننده
شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار
32302111/071-32302211
https://www.instagram.com/forough_afkar/
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز
آدرس: شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه