نمايشگاه بهداشت ، ايمنی و محيط زيست در صنعت نفت(HSE) شیراز99 چهاردهمین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/02/1400
  • الأربعاء 10/09/1442
  • Wednesday 21/04/2021
نمايشگاه بهداشت ، ايمنی و محيط زيست در صنعت نفت(HSE) شیراز99 چهاردهمین دوره
722 نفر
نمايشگاه بهداشت ، ايمنی و محيط زيست در صنعت نفت(HSE) شیراز99  چهاردهمین دوره
300 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
دوشنبه 99/04/02 (06/22/2020)
تاریخ پایان:
پنجشنبه 99/04/05 (06/25/2020)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
071-36200040
فکس:
071-36200047
برگزار کننده
071-36200040
info@farsfair.ir
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز
آدرس: شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه