نمايشگاه بهداشت ، ايمنی و محيط زيست در صنعت نفت(HSE) شیراز99 چهاردهمین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/09/1399
  • الجمعة 12/04/1442
  • Friday 27/11/2020
نمايشگاه بهداشت ، ايمنی و محيط زيست در صنعت نفت(HSE) شیراز99 چهاردهمین دوره
569 نفر
نمايشگاه بهداشت ، ايمنی و محيط زيست در صنعت نفت(HSE) شیراز99  چهاردهمین دوره
155 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
دوشنبه 99/04/02 (06/22/2020)
تاریخ پایان:
پنجشنبه 99/04/05 (06/25/2020)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
071-36200040
فکس:
071-36200047
برگزار کننده
071-36200040
info@farsfair.ir
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز
آدرس: شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه