نمایشگاه تخصصی صنعت نوشت افزار، تجهیزات و فناوری های آموزشی شیراز99اولین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 25/05/1399
  • السبت 26/12/1441
  • Saturday 15/08/2020
نمایشگاه تخصصی صنعت نوشت افزار، تجهیزات و فناوری های آموزشی شیراز99اولین دوره
704 نفر
نمایشگاه تخصصی صنعت نوشت افزار، تجهیزات و فناوری های آموزشی شیراز99اولین دوره
23 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
يكشنبه 99/04/29 (07/19/2020)
تاریخ پایان:
پنجشنبه 99/05/02 (07/23/2020)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
071-36200040
فکس:
071-36200047
برگزار کننده
071-36200040
info@farsfair.ir
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز
آدرس: شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه