نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز 99 بیست و دومین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/07/1399
  • الجمعة 08/02/1442
  • Friday 25/09/2020
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز 99 بیست و دومین دوره
1960 نفر
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز 99بیست و دومین دوره
83 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
چهارشنبه 99/04/11 (07/01/2020)
تاریخ پایان:
شنبه 99/04/14 (07/04/2020)
زمان بازدید:
17 الی 22
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-41074000 داخلی 8000
فکس:
071-41074000
برگزار کننده
شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس
021-41074000 داخلی 8000
info@icbuildexpo.com
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز
آدرس: شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه