نمايشگاه مبلمان منزل شیراز 1400 سی و یکمین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/11/1400
  • الأحد 20/06/1443
  • Sunday 23/01/2022
نمايشگاه مبلمان منزل شیراز 1400 سی و یکمین دوره
12463 نفر
 نمايشگاه مبلمان منزل شیراز 1400 سی و یکمین دوره
1 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
سه شنبه 00/10/28 (01/18/2022)
تاریخ پایان:
شنبه 00/11/02 (01/22/2022)
زمان بازدید:
16 الی 21
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
07136275647
فکس:
07136273764
برگزار کننده
شرکت متین کار زاینده رود
07136275647
info@farsfair.ir
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز
آدرس: شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه