نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری شیراز99 چهارمین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/07/1399
  • الجمعة 08/02/1442
  • Friday 25/09/2020
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری شیراز99 چهارمین دوره
553 نفر
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری شیراز99 چهارمین دوره
83 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
چهارشنبه 99/04/11 (07/01/2020)
تاریخ پایان:
شنبه 99/04/14 (07/04/2020)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
071-36361100
فکس:
071-36358249
برگزار کننده
شرکت توسعه تجارت آگه رسانه
071-36361100
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی شیراز
آدرس: شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه