نمایشگاه ساختمان، آسانسور، درب و پنجره همدان 99 بیستمین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 03/08/1399
  • السبت 08/03/1442
  • Saturday 24/10/2020
نمایشگاه ساختمان، آسانسور، درب و پنجره همدان 99 بیستمین دوره
112 نفر
نمایشگاه ساختمان، آسانسور، درب و پنجره همدان 99  بیستمین دوره
35 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
سه شنبه 99/06/25 (09/15/2020)
تاریخ پایان:
شنبه 99/06/29 (09/19/2020)
زمان بازدید:
14 الی 21
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
08132546743
فکس:
021-46041042
برگزار کننده
شرکت مبنا رخداد آفرین
08132546743
info@hamedanfair.ir
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی همدان
آدرس: میدان عاشورا شهر همدان
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه