نمایشگاه بین المللی فولاد ایران بیست و دو مین دوره 99 کیش

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 03/08/1399
  • السبت 08/03/1442
  • Saturday 24/10/2020
نمایشگاه بین المللی فولاد ایران بیست و دو مین دوره 99 کیش
109 نفر
نمایشگاه بین المللی  فولاد ایران بیست و دو مین دوره 99 کیش
17 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
شنبه 99/07/12 (10/03/2020)
تاریخ پایان:
چهارشنبه 99/07/16 (10/07/2020)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
09123306621/021-77682858
برگزار کننده
شرکت بلخ آذر مجد
09123306621/021-77682858
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان
آدرس: اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه