نمایشگاه بین المللی ایران جابکس، کار ایران تهران 99 چهارمین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/02/1400
  • الأربعاء 10/09/1442
  • Wednesday 21/04/2021
نمایشگاه بین المللی ایران جابکس، کار ایران تهران 99 چهارمین دوره
608 نفر
نمایشگاه بین المللی ایران جابکس، کار ایران تهران 99 چهارمین دوره
46 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
چهارشنبه 99/12/13 (03/03/2021)
تاریخ پایان:
شنبه 99/12/16 (03/06/2021)
زمان بازدید:
9 الی 17
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-88651486-88642158
فکس:
021-89772429
برگزار کننده
مرکز کار ایران
021-88651486-88642158
info@iranjobex.com
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران
آدرس: تهران، بزرگراه چمران
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه