نشست مشترک هیأت پزشکان و متخصصین حوزه سلامت، پزشکی و داروی جمهوری اسلامی افغانستان با تولیدکنندگان و صادرکنندگان جمهوری اسلامی ایران

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/02/1401
  • الثلاثاء 16/10/1443
  • Tuesday 17/05/2022
نشست مشترک هیأت پزشکان و متخصصین حوزه سلامت، پزشکی و داروی جمهوری اسلامی افغانستان با تولیدکنندگان و صادرکنندگان جمهوری اسلامی ایران
1190 نفر
نشست مشترک هیأت پزشکان افغانستان  با تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران
315 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
شنبه 00/04/12 (07/03/2021)
تاریخ پایان:
سه شنبه 00/04/15 (07/06/2021)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
09029351985 گلزاری
برگزار کننده
توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری
09029351985 گلزاری
محل برگزاری: یافت نشد
آدرس: یافت نشد
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه