نشست مشترک هیأت پزشکان و متخصصین حوزه سلامت، پزشکی و داروی جمهوری اسلامی افغانستان با تولیدکنندگان و صادرکنندگان جمهوری اسلامی ایران

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/08/1400
  • الجمعة 23/03/1443
  • Friday 29/10/2021
نشست مشترک هیأت پزشکان و متخصصین حوزه سلامت، پزشکی و داروی جمهوری اسلامی افغانستان با تولیدکنندگان و صادرکنندگان جمهوری اسلامی ایران
975 نفر
نشست مشترک هیأت پزشکان افغانستان  با تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران
115 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
شنبه 00/04/12 (07/03/2021)
تاریخ پایان:
سه شنبه 00/04/15 (07/06/2021)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
09029351985 گلزاری
برگزار کننده
توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری
09029351985 گلزاری
محل برگزاری: یافت نشد
آدرس: یافت نشد
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه