نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران 1400 بیست و هشتمین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/08/1400
  • الجمعة 23/03/1443
  • Friday 29/10/2021
نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران 1400 بیست و هشتمین دوره
1042 نفر
نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران 1400 بیست و هشتمین دوره
24 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
جمعه 00/07/09 (10/01/2021)
تاریخ پایان:
دوشنبه 00/07/12 (10/04/2021)
زمان بازدید:
9 الی 17
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
02177614768-02177656560
فکس:
02177625227
برگزار کننده
شرکت آروین مهر فجر
02177614768-02177656560
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران
آدرس: تهران، بزرگراه چمران
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه