نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران 1400 شانزدهمین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/02/1401
  • الثلاثاء 16/10/1443
  • Tuesday 17/05/2022
نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران 1400 شانزدهمین دوره
628 نفر
نمایشگاه  قطعات خودرو تهران 1400
188 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
يكشنبه 00/08/16 (11/07/2021)
تاریخ پایان:
چهارشنبه 00/08/19 (11/10/2021)
زمان بازدید:
9 الی 17
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-22662766-7
فکس:
021-22662772
برگزار کننده
شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو
021-22662766-7
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان
آدرس: اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه