نمایشگاه بین المللی تفریحات، سرگرمی، شهربازی و پارک ها تهران 1400 دهمین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/11/1400
  • الأحد 20/06/1443
  • Sunday 23/01/2022
نمایشگاه بین المللی تفریحات، سرگرمی، شهربازی و پارک ها تهران 1400 دهمین دوره
373 نفر
نمایشگاه شهربازی و پارک ها تهران 1400
44 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
سه شنبه 00/09/16 (12/07/2021)
تاریخ پایان:
جمعه 00/09/19 (12/10/2021)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-44826812
برگزار کننده
ویونا آریا ویژن
021-44826812
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: محل نمایشگاهی شهر آفتاب
آدرس: اتوبان خلیج فارسکیلومتر 10مجاور مرقد مطهر امام خمینی (ره)
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه