نمایشگاه تخصصی صنعت روابط عمومی ایران تهران 1401 اولین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/02/1401
  • الثلاثاء 16/10/1443
  • Tuesday 17/05/2022
نمایشگاه تخصصی صنعت روابط عمومی ایران تهران 1401 اولین دوره
118 نفر
نمایشگاه تخصصی صنعت روابط عمومی ایران تهران 1401 اولین دوره
37 روز مانده تا شروع (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
پنجشنبه 01/04/02 (06/23/2022)
تاریخ پایان:
يكشنبه 01/04/05 (06/26/2022)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
برگزار کننده
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: محل نمایشگاهی شهر آفتاب
آدرس: اتوبان خلیج فارسکیلومتر 10مجاور مرقد مطهر امام خمینی (ره)
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه