جشنواره تیونینگ کمپینگ آپشن تهران 1401 دومین دوره

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/02/1401
  • الثلاثاء 16/10/1443
  • Tuesday 17/05/2022
جشنواره تیونینگ کمپینگ آپشن تهران 1401 دومین دوره
201 نفر
جشنواره تیونینگ کمپینگ آپشن تهران 1401 دومین دوره
3 روز گذشته از پایان (درج در تقویم گوگل)
تاریخ شروع:
چهارشنبه 01/02/21 (05/11/2022)
تاریخ پایان:
شنبه 01/02/24 (05/14/2022)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
برگزار کننده
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
محل برگزاری: محل نمایشگاهی شهر آفتاب
آدرس: اتوبان خلیج فارسکیلومتر 10مجاور مرقد مطهر امام خمینی (ره)
توضیحات
دیدگاه ها
نام
ایمیل

دیدگاه