رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 01/08/1397
  • الثلاثاء 13/02/1440
  • Tuesday 23/10/2018
تقویم نمایشگاهی خارجی
زمان: آبان 1397 - Oct 2018
برگزار کننده: شرکت بریتانیایی ITE شعبه روسیه/ اوژن

1 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397 - Oct 2018
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

1 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397 - Oct 2018
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

1 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397 - Oct 2018
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

3 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397 - Oct 2018
برگزار کننده: شرکت تویاپ

8 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397 - Oct 2018
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

8 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397 - Oct 2018
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

9 روز مانده تا شروع