رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 23/09/1398
  • السبت 17/04/1441
  • Saturday 14/12/2019
تقویم نمایشگاهی خارجی

در حال برگزاری
زمان: دي 1398 - Dec 2019
برگزار کننده: مسوولان برگزاری: خانم غلامی، لزومیان، فرامزی، محمدزاده و اسلام خواه

11 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع

47 روز مانده تا شروع

60 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398 - Feb 2020
برگزار کننده: گروه نمایشگاهى PYRAMIDS

73 روز مانده تا شروع