تقویم نمایشگاهی خارجی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/07/1399
  • الأربعاء 06/02/1442
  • Wednesday 23/09/2020
تقویم نمایشگاهی خارجی
زمان: شهريور 1399 - Sep 2020
دسته بندی: ساختمان
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

در حال برگزاری
زمان: مهر 1399 - Sep 2020
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

5 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399 - Oct 2020
برگزار کننده: توسعه رویدادهای نمایشگاهی وتجاری

28 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399 - Oct 2020
برگزار کننده: پارس رستاک

34 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399 - Nov 2020
برگزار کننده: پارس رستاک

55 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399 - Nov 2020
برگزار کننده: مرکز بین المللی نمایشگاهی اربیل

56 روز مانده تا شروع

56 روز مانده تا شروع

74 روز مانده تا شروع

120 روز مانده تا شروع