رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 08/11/1398
  • الثلاثاء 03/06/1441
  • Tuesday 28/01/2020
تقویم نمایشگاهی خارجی

2 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398 - Feb 2020
برگزار کننده: گروه نمایشگاهى PYRAMIDS

28 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398 - Mar 2020
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

39 روز مانده تا شروع