تقویم نمایشگاهی خارجی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 02/11/1399
  • الخميس 08/06/1442
  • Thursday 21/01/2021
تقویم نمایشگاهی خارجی

11 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1399 - Mar 2021
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

44 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1399 - Mar 2021
برگزار کننده: شرکت پارس رستاک

48 روز مانده تا شروع