رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 03/12/1398
  • السبت 28/06/1441
  • Saturday 22/02/2020
تقویم نمایشگاهی خارجی
زمان: اسفند 1398 - Feb 2020
برگزار کننده: گروه نمایشگاهى PYRAMIDS

3 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398 - Mar 2020
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

14 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع