رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
تقویم نمایشگاهی خارجی
زمان: دي 1397 - Jan 2019
دسته بندی: غذایی
برگزار کننده:

62 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397 - Jan 2019
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

69 روز مانده تا شروع

81 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397 - Feb 2019
دسته بندی: تفریحی و آموزشی
برگزار کننده: شرکت تویاپ

101 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع