رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 26/07/1398
  • الجمعة 19/02/1441
  • Friday 18/10/2019
تقویم نمایشگاهی خارجی

56 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398 - Dec 2019
برگزار کننده: مسوولان برگزاری: خانم غلامی، لزومیان، فرامزی، محمدزاده و اسلام خواه

67 روز مانده تا شروع

89 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع