رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 27/05/1397
  • السبت 07/12/1439
  • Saturday 18/08/2018
تقویم نمایشگاهی خارجی
زمان: مهر 1397 - Sep 2018
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

39 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397 - Oct 2018
برگزار کننده: پارس رستاک

45 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397 - Oct 2018
دسته بندی: صنعت, تولیدی
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

46 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397 - Oct 2018
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

47 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397 - Oct 2018
دسته بندی: علمی, کتاب
برگزار کننده:

53 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397 - Oct 2018
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

54 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397 - Oct 2018
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

58 روز مانده تا شروع

58 روز مانده تا شروع

59 روز مانده تا شروع