رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/08/1397
  • الأربعاء 14/02/1440
  • Wednesday 24/10/2018
تقویم نمایشگاهی خارجی

42 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397 - Dec 2018
دسته بندی: غذایی
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

43 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397 - Dec 2018
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

62 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397 - Jan 2019
دسته بندی: غذایی
برگزار کننده:

86 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397 - Jan 2019
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

93 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397 - Feb 2019
دسته بندی: تفریحی و آموزشی
برگزار کننده: شرکت تویاپ

125 روز مانده تا شروع