رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
تقویم نمایشگاهی خارجی

90 روز مانده تا شروع

97 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397 - Oct 2018
برگزار کننده: شرکت بریتانیایی ITE شعبه روسیه/ اوژن

98 روز مانده تا شروع

98 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397 - Oct 2018
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

100 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397 - Oct 2018
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

105 روز مانده تا شروع