رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
تقویم نمایشگاهی خارجی

78 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397 - Dec 2018
دسته بندی: غذایی
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

79 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397 - Dec 2018
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

98 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397 - Jan 2019
دسته بندی: غذایی
برگزار کننده:

122 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397 - Jan 2019
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

129 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397 - Feb 2019
دسته بندی: تفریحی و آموزشی
برگزار کننده: شرکت تویاپ

161 روز مانده تا شروع