نمایشگاه متالوزی

نمایشگاه متالورژی تبریز 1401نوزدهمین دوره

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری، متالورژی و تجهیزات وابسته تبریز 1401در تاریخ 29خرداد الی 1 تیر برگزار می گردد.

نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه صنایع دستی مشهد 1401 یازدهمین دوره

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی مشهد 1401 در تاریخ 4 الی 7 مرداد برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه صنایع دستی مشهد 1401: سه شنبه 01/05/04(26/07/2022) تاریخ پایان نمایشگاه صنایع دستی مشهد 1401:…

نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه ورزش تجهیزات ورزشی مشهد 1401 پنجمین دوره

پنجمین نمایشگاه تخصصی ورزش،تجهیزات ورزشی و جشنواره سفر و کمپینگ مشهد 1401 در تاریخ 4 الی 7 مرداد برگزار میگردد.   تاریخ شروع نمایشگاه ورزش مشهد 1401: سه شنبه 01/05/04(26/07/2022) تاریخ…

نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه حجاب و عفاف مشهد 1401 اولین دوره

اولین نمایشگاه حجاب و عفاف در تاریخ 21الی 23 تیر برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه حجاب و عفاف مشهد 1401: سه شنبه 01/04/21(12/07/2022) تاریخ پایان نمایشگاه حجاب و عفاف مشهد 1401:…