نمایشگاه متالوزی

نمایشگاه متالورژی تبریز ۱۴۰۱نوزدهمین دوره

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری، متالورژی و تجهیزات وابسته تبریز ۱۴۰۱در تاریخ ۲۹خرداد الی ۱ تیر برگزار می گردد.

نمایشگاه ایران پلاست

نمایشگاه صنایع دستی مشهد ۱۴۰۱ یازدهمین دوره

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی مشهد ۱۴۰۱ در تاریخ ۴ الی ۷ مرداد برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه صنایع دستی مشهد ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۵/۰۴(۲۶/۰۷/۲۰۲۲) تاریخ پایان نمایشگاه صنایع دستی مشهد ۱۴۰۱:…

نمایشگاه ایران پلاست

نمایشگاه ورزش تجهیزات ورزشی مشهد ۱۴۰۱ پنجمین دوره

پنجمین نمایشگاه تخصصی ورزش،تجهیزات ورزشی و جشنواره سفر و کمپینگ مشهد ۱۴۰۱ در تاریخ ۴ الی ۷ مرداد برگزار میگردد.   تاریخ شروع نمایشگاه ورزش مشهد ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۵/۰۴(۲۶/۰۷/۲۰۲۲) تاریخ…

نمایشگاه ایران پلاست

نمایشگاه حجاب و عفاف مشهد ۱۴۰۱ اولین دوره

اولین نمایشگاه حجاب و عفاف در تاریخ ۲۱الی ۲۳ تیر برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه حجاب و عفاف مشهد ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۴/۲۱(۱۲/۰۷/۲۰۲۲) تاریخ پایان نمایشگاه حجاب و عفاف مشهد ۱۴۰۱:…